VĂN BẢN CỦA TỈNH

Ký hiệu
595/QĐ-BHXH
Ngày ban hành
24/08/2017
Người ký
Quách Thị Bích Phượng
Trích yếu
Văn bản 1326/BHXH-QLT V/v thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành
BHXH tỉnh Hậu Giang
Tiệp đính kèm

Các Văn Bản Khác :

Kế hoạch Triển khai thực hiện nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới" (14-11-2017)

Kế hoạch Triển khai áp dụng bộ công cụ tập trung chính sách bảo hiểm xã hội (18-10-2017)

Văn bản 1331/BHXH-CST V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH (28-8-2017)

Văn bản 1324/BHXH-VP V/v Hội nghị tập huấn (25-8-2017)

Văn bản 1275/BHXH-QLT V/v hướng dẫn tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN (14-8-2017)

Văn bản 1244/BHXH-QLT V/v hướng dẫn triển khai thực hiện BHYT HSSV năm 2017 (8-8-2017)

Văn bản 1218/BHXH-CĐBHXH Thông báo về thời gian lập, nộp hồ sơ giải quyết và chi trả chế độ BHXH cho người lao động (29-7-2017)

Lên đầu trang