VĂN BẢN CỦA TỈNH

Ký hiệu
01/BHXH-CĐBHXH
Ngày ban hành
11/01/2016
Người ký
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Trích yếu
Văn bản số 01/BHXH-CĐBHXH V/v đăng tải thông tin cơ sở KCB được cấp GCN
Cơ quan ban hành
BHXH tỉnh Hậu Giang
Tiệp đính kèm

Các Văn Bản Khác :

Kế hoạch Triển khai áp dụng bộ công cụ tập trung chính sách bảo hiểm xã hội (18-10-2017)

Văn bản 1331/BHXH-CST V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH (28-8-2017)

Văn bản 1326/BHXH-QLT V/v thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (25-8-2017)

Văn bản 1324/BHXH-VP V/v Hội nghị tập huấn (25-8-2017)

Văn bản 1275/BHXH-QLT V/v hướng dẫn tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN (14-8-2017)

Văn bản 1244/BHXH-QLT V/v hướng dẫn triển khai thực hiện BHYT HSSV năm 2017 (8-8-2017)

Văn bản 1218/BHXH-CĐBHXH Thông báo về thời gian lập, nộp hồ sơ giải quyết và chi trả chế độ BHXH cho người lao động (29-7-2017)

Văn bản 1143/CV-BHXH V/v chuyển phát sổ BHXH qua dịch vụ Bưu điện (5-7-2017)

Lên đầu trang