LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017Ngày đăng: (6-10-2017)

THỨ HAI: Ngày 09/10/2017
- 7 giờ00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia đoàn tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Thành, tx Ngã Bảy. 13 giờ 30: Điểm tại Hội trường UBND phường Hiệp Thành, tx Ngã Bảy. Lái xe Thành.
- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân tham gia đoàn tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. 13 giờ 30: Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A. Lái xe Định.

THỨ BA: Ngày 10/10/2017
- 7 giờ00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30: Phân công đ/c Lê Thị Thúy Loan - Chánh Văn phòng dự lớp tập huấn “Báo cáo viên cấp tỉnh về công tác gia đình” năm 2017. Điểm tại Hội trường Trường Nghiệp vụ VHTTDL Hậu Giang (khu hành chính 406). Từ ngày 10 đến hết ngày 12/10/2017.
- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia đoàn tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp. 13 giờ 30: Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp. Lái xe Thành.
- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân tham gia đoàn tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước, huyện Châu Thành. 13  giờ 30: Điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Lái xe Định.

THỨ TƯ: Ngày 11/10/2017
- 7 giờ00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia đoàn tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ. 13  giờ 30: Điểm tại Hội trường UBND xã xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. Lái xe Thành.
- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham gia đoàn tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy. 13 giờ 30: Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy. Lái xe Định.
- 8 giờ00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Lê Quang Khải dự họp trao đổi về công tác y tế trường học và BHYT học sinh. Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Giáo dục & đào tạo.

THỨ NĂM: Ngày 12/10/2017
- 7 giờ00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia đoàn tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND phường Vĩnh Tường, tx Long Mỹ. 13  giờ 30: Điểm tại Hội trường UBND xã Long Trị A, tx Long Mỹ. Lái xe Thành.
- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham gia đoàn tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến, tp Vị Thanh. Lái xe Định. 13 giờ 30: Điểm tại Hội trường UBND phường III, tp Vị Thanh. Lái xe Định.
- 14 giờ00: Giám đốc làm việc với lãnh đạo BHXH tx Long Mỹ. Lái xe Thành.

THỨ SÁU: Ngày 13/10/2017
- 9 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc họp hội đồng thi đua khen thưởng. Điểm tại phòng họp số 2.

 

TL.GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (4-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (24-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (17-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (13-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017 (7-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017 (27-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017 (20-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017 (13-10-2017)

Lên đầu trang