LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017Ngày đăng: (2-10-2017)

THỨ HAI: Ngày 02/10/2017
- 7 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc cùng Toàn thể CBVC Chào cờ hát quốc ca, sinh hoạt dưới cờ. Điểm Hội trường BHXH tỉnh.
- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đ/c Trâm, Thắm, Giang (CĐBHXH), Nhứt Anh dự Hội nghị Tập huấn Bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách BHXH. Điểm tại Khách sạn T78 (số 145, Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM. Từ 02/9-04/9/2017). Lái xe Định
- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Lê Dư Ngọc dự họp Ban chỉ đạo cổ phần hóa Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Giao thông vận tải tỉnh.

THỨ BA: Ngày 03/10/2017
- 8 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự họp Ban Chấp hành Đảng ủy BHXH. Điểm tại phòng họp số 01 BHXH tỉnh.

THỨ TƯ: Ngày 04/10/2017
- 7 giờ00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự Sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Điểm tại Hội trường BVĐK tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 05/10/2017
- 7 giờ00: Giám đốc các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Chế độ BHXH, Văn phòng dự Hội thảo Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Điểm tại Khách sạn Ninh Kiều 2, số 3, Đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

THỨ SÁU: Ngày 06/10/2017
- 8 giờ 00: Giám đốc Các Phó Giám đốc; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Giám đốc BHXH các huyện, tx, tp  họp Giao ban quý III. Điểm tại Phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

 

TL.GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018 (9-2-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018 (5-2-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (29-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/01/2018 đến ngày 26/01/2018 (22-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lên đầu trang