LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017Ngày đăng: (25-9-2017)

THỨ HAI: Ngày 25/9/2017
- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 16 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tiếp Đoàn công tác của Ban Thu BHXHVN đến làm việc tại Hậu Giang.

THỨ BA: Ngày 26/9/2017
- 8 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc cùng Lãnh đạo và cán bộ tổng hợp các phòng: Quản lý thu, Cấp Sổ thẻ, Công nghệ Thông tin; Giám đốc và cán bộ tổng hợp BHXH các huyện, tx, tp làm việc với Đoàn công tác của Ban Thu BHXHVN về kiểm tra, đánh giá tình hình và trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình  triển khai thực hiện Quyết định 595/QĐ-BHXH. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

THỨ TƯ: Ngày 27/9/2017
- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Khai thác và thu nợ họp về việc báo cáo tình hình đối chiếu nợ khối Giáo dục của huyện Châu Thành và Châu Thành A. Mời Giám đốc, phó Giám đốc phụ trách thu BHXH huyện Châu Thành và Châu Thành A, cán bộ thu BHXH bắt buộc phụ trách các đơn vị khối Giáo dục cùng dự. Điểm tại phòng họp số 02 BHXH tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 28/9/2017
- 7 giờ 00: Giám đốc các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
- 13 giờ 30: Giám đốc dự họp Hội đồng Giám định y khoa tháng 9. Điểm tại Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 29/9/2017
 - 7 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (mở rộng), sơ kết công tác quý III và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy 

THỨ BẢY: Ngày 30/9/2017
- 8 giờ 30: Giám đốc cùng Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính dự Hội thảo khu vực miền Trung và miền Nam “Lấy ý kiến dự thảo Quy định về trách nhiệm trong quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngành BHXH”. 02 ngày (từ 29/9-30/9/2017). Điểm tại TPHCM. Lái xe Thành.

CHỦ NHẬT: 01/10/2017
- 7 giờ 30: Giám đốc cùng Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính dự Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện công tác giải ngân 9 tháng đầu năm và các giải pháp tăng cường công tác giải ngân những tháng cuối năm. Điểm tại TPHCM. Lái xe Thành 

 

TL.GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018 (9-2-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018 (5-2-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (29-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/01/2018 đến ngày 26/01/2018 (22-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lên đầu trang