LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017Ngày đăng: (19-9-2017)

THỨ HAI: Ngày 18/9/2017
- 7 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, công nghệ thông tin thuộc BHXH cấp tỉnh, huyện dự Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn ngành về quy trình cấp mã số sổ BHXH. Điểm tại phòng họp trực truyến BHXH tỉnh.
- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự Hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020. Điểm tại Khách sạn Kim Đô (số 133, Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM). Lái xe Thành.

THỨ BA: Ngày 19/9/2017
- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo các phòng: Giám định BHYT, Kế hoạch tài chính làm việc về báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu thuốc năm 2017 tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ TƯ: Ngày 20/9/2017
- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: Ngày 21/9/2017
- 7 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 9 năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 8 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Khai thác & thu nợ, Thanh tra-kiểm tra làm việc với Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh họp bàn về công tác phối hợp khởi kiện các đơn vị nợ BHHX, BHYT, BHTN. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long  dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009. Điểm tại Hội trường BCH Quân sự tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 22/9/2017
 - 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: Ngày 23/9/2017
- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính đưa đ/c Lý Minh Tâm –Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang dự họp mặt cán bộ hưu trí. Điểm tại BHXH tỉnh Sóc Trăng. Lái xe Thành.

 

TL.GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018 (9-2-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018 (5-2-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (29-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/01/2018 đến ngày 26/01/2018 (22-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lên đầu trang