LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017Ngày đăng: (11-9-2017)

THỨ HAI: Ngày 11/9/2017
 - 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: Ngày 12/9/2017
- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo phòng Giám định BHYT họp thống nhất kết quả trúng thầu thuốc năm 2017 với các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh. (Cả ngày).

THỨ TƯ: Ngày 13/9/2017
- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo phòng Giám định BHYT họp thống nhất kết quả trúng thầu thuốc năm 2017 với các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 14/9/2017
- 8 giờ 30: Giám đốc, các Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng: Giám định BHYT, Quản lý thu, Khai thác và thu nợ, Cấp sổ thẻ, Thanh tra-kiểm tra, Kê hoạch Tài chính, Công nghệ thông tin, Văn phòng, Giám đốc BHXH các huyện, tx, tp dự Hội nghị trực tuyến toàn ngành về công tác giám định BHYT, thu, thu nợ BHXH, BHYT. Điểm tại phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh. (cả ngày).

THỨ SÁU: Ngày 15/9/2017
- 8 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc cùng Trưởng, Phó các phòng họp tại phòng họp số 2.
- 13 giờ 30: Giám đốc họp về tình hình hoạt động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy
- 13 giờ 30: Phân công Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính dự họp thống nhất vị trí xây dựng trụ sở làm việc BHXH TP Vị Thanh. Điểm tại Phòng Tài nguyên-Môi trường TP Vị Thanh.

 

TL.GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018 (9-2-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018 (5-2-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (29-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/01/2018 đến ngày 26/01/2018 (22-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lên đầu trang