LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017Ngày đăng: (11-9-2017)

THỨ HAI: Ngày 11/9/2017
 - 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: Ngày 12/9/2017
- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo phòng Giám định BHYT họp thống nhất kết quả trúng thầu thuốc năm 2017 với các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh. (Cả ngày).

THỨ TƯ: Ngày 13/9/2017
- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo phòng Giám định BHYT họp thống nhất kết quả trúng thầu thuốc năm 2017 với các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 14/9/2017
- 8 giờ 30: Giám đốc, các Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng: Giám định BHYT, Quản lý thu, Khai thác và thu nợ, Cấp sổ thẻ, Thanh tra-kiểm tra, Kê hoạch Tài chính, Công nghệ thông tin, Văn phòng, Giám đốc BHXH các huyện, tx, tp dự Hội nghị trực tuyến toàn ngành về công tác giám định BHYT, thu, thu nợ BHXH, BHYT. Điểm tại phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh. (cả ngày).

THỨ SÁU: Ngày 15/9/2017
- 8 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc cùng Trưởng, Phó các phòng họp tại phòng họp số 2.
- 13 giờ 30: Giám đốc họp về tình hình hoạt động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy
- 13 giờ 30: Phân công Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính dự họp thống nhất vị trí xây dựng trụ sở làm việc BHXH TP Vị Thanh. Điểm tại Phòng Tài nguyên-Môi trường TP Vị Thanh.

 

TL.GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (4-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (24-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (17-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (13-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017 (7-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017 (27-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017 (20-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017 (13-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017 (6-10-2017)

Lên đầu trang