THÔNG BÁO CHO ĐƠN VỊ
Thông báo 1369/TB-BHXH Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu GiangNgày đăng: (7-9-2017)

Thông báo 1369/TB-BHXH Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu GiangChi tiết

Trở về
Các Thông Báo Khác :

Giấy mời họp (29-3-2017)

Thông báo Lịch nghỉ tết Nguyễn đán Đinh dậu 2017 (20-1-2017)

Thông báo Phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang (12-1-2017)

Thông báo 22/TB-BHXH Giới thiệu chức danh và chữ ký (9-1-2017)

Thông báo 868/TB-BHXH V/v đổi tên Phòng Kiểm tra thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang (1-12-2016)

Thông báo V/v giới thiệu người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (1-11-2016)

Thông báo bổ sung thông tin các đơn vị I-VAN (10-10-2016)

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký (10-10-2016)

Thông báo tạm dừng hệ thống Giao dịch điện tử (9-9-2016)

Lên đầu trang