LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH LÀM VIỆC Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 05/9/2017 đến ngày 08/9/2017Ngày đăng: (1-9-2017)

THỨ BA: Ngày 05/9/2017

- 7 giờ: Giám đốc, các phó giám đốc cùng Toàn thể CBVC Chào cờ hát quốc ca, sinh hoạt dưới cờ. Điểm Hội trường BHXH tỉnh.

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Lễ Khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường THCS Vị Thanh huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30: Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan. Điểm tại phòng họp số 1 BHXH tỉnh.

THỨ TƯ: Ngày 06/9/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00: Giám đốc, phó giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT. Điểm tại Phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

- 14 giờ: Phó giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân họp Tổ Tuyên truyền, Tổ phục vụ, Giám đốc BHXH các huyện, tx, tp chuẩn bị Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT. Điểm tại Phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 07/9/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự họp thống nhất ý kiến góp ý các tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 08/9/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (4-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (24-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (17-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (13-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017 (7-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017 (27-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017 (20-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017 (13-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017 (6-10-2017)

Lên đầu trang