LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH LÀM VIỆC Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 05/9/2017 đến ngày 08/9/2017Ngày đăng: (1-9-2017)

THỨ BA: Ngày 05/9/2017

- 7 giờ: Giám đốc, các phó giám đốc cùng Toàn thể CBVC Chào cờ hát quốc ca, sinh hoạt dưới cờ. Điểm Hội trường BHXH tỉnh.

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Lễ Khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường THCS Vị Thanh huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30: Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan. Điểm tại phòng họp số 1 BHXH tỉnh.

THỨ TƯ: Ngày 06/9/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00: Giám đốc, phó giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT. Điểm tại Phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

- 14 giờ: Phó giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân họp Tổ Tuyên truyền, Tổ phục vụ, Giám đốc BHXH các huyện, tx, tp chuẩn bị Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT. Điểm tại Phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 07/9/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự họp thống nhất ý kiến góp ý các tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 08/9/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018 (9-2-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018 (5-2-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (29-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/01/2018 đến ngày 26/01/2018 (22-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lên đầu trang