LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH LÀM VIỆC Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25 /8/2017Ngày đăng: (22-8-2017)

THỨ HAI: Ngày 21/8/2017

- 9 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc họp Thường vụ tại phòng họp số 2.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân họp kết luận kiểm tra tại TTYT huyện Vị Thủy.

THỨ BA: Ngày 22/8/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 9 giờ 00: Giám đốc làm việc tại BHXH huyện Phụng Hiệp và BHXH thị xã Ngã Bảy (đến hết ngày).

THỨ TƯ: Ngày 23/8/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: PGĐ Quách Thị Bích Phượng dự họp Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân thành phố Vị Thanh tại Phòng họp số 1 UBND thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30 Giám đốc, các Phó Giám đốc họp Thường vụ tại phòng họp số 2.

THỨ NĂM: Ngày 24/8/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng lãnh đạo các phòng: Khai thác & thu nợ, Thanh tra-kiểm tra đi công tác huyện Châu Thành.

THỨ SÁU: Ngày 25/8/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: BGĐ cùng lãnh đạo các phòng; GĐ và Phó Giám đốc  BHXH các huyện họp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017 (20-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017 (13-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017 (6-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017 (2-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017 (25-9-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017 (19-9-2017)

LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017 (11-9-2017)

LỊCH LÀM VIỆC Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 05/9/2017 đến ngày 08/9/2017 (1-9-2017)

LỊCH LÀM VIỆC Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 02/9/2017 (28-8-2017)

Lên đầu trang