LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH LÀM VIỆC Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017Ngày đăng: (14-8-2017)

THỨ HAI: Ngày 14/8/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13giờ 30: Giám đốc dự Đại hội Chi bộ 3. Điểm tại Hội trường BHXH tỉnh.

THỨ BA: Ngày 15/8/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo phòng Giám định BHYT làm việc với lãnh đạo Sở y tế về thống nhất số liệu thuyết minh vượt quỹ vượt trần của các cơ sở KCB trên địa bàn. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH.

THỨ TƯ: Ngày 16/8/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Trung tâm hành chính huyện Long Mỹ.

THỨ NĂM: Ngày 17/8/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc đi công tác tại Hà Nội (hết tuần)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Hữu Thức - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm việc với BHXH huyện Châu Thành A.

THỨ SÁU: Ngày 18/8/2017

- 7 giờ 00: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Hữu Thức - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm việc với BHXH huyện Long Mỹ.

THỨ BẢY: Ngày 19/8/2017

- 7 giờ: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Điểm tại xã Đông Phú huyện Châu Thành. Lái xe Thành.

- 7 giờ: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Điểm tại xã Long Phú TX Long Mỹ. Lái xe Định.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018 (9-2-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018 (5-2-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (29-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/01/2018 đến ngày 26/01/2018 (22-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lên đầu trang