LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH LÀM VIỆC Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017Ngày đăng: (14-8-2017)

THỨ HAI: Ngày 14/8/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13giờ 30: Giám đốc dự Đại hội Chi bộ 3. Điểm tại Hội trường BHXH tỉnh.

THỨ BA: Ngày 15/8/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo phòng Giám định BHYT làm việc với lãnh đạo Sở y tế về thống nhất số liệu thuyết minh vượt quỹ vượt trần của các cơ sở KCB trên địa bàn. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH.

THỨ TƯ: Ngày 16/8/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Trung tâm hành chính huyện Long Mỹ.

THỨ NĂM: Ngày 17/8/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc đi công tác tại Hà Nội (hết tuần)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Hữu Thức - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm việc với BHXH huyện Châu Thành A.

THỨ SÁU: Ngày 18/8/2017

- 7 giờ 00: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Hữu Thức - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm việc với BHXH huyện Long Mỹ.

THỨ BẢY: Ngày 19/8/2017

- 7 giờ: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Điểm tại xã Đông Phú huyện Châu Thành. Lái xe Thành.

- 7 giờ: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Điểm tại xã Long Phú TX Long Mỹ. Lái xe Định.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (4-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (24-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (17-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (13-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017 (7-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017 (27-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017 (20-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017 (13-10-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017 (6-10-2017)

Lên đầu trang