BẢO HIỂM XÃ HỘI & BẢO HIỂM Y TẾ
Huyện Long Mỹ: Tập trung chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế học sinh, phấn đấu đạt 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tếNgày đăng: 22-9-2017 Tăng giảm cỡ chữ: A+ Reset A-

          Vừa qua, Ban chỉ đạo bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân huyện Long Mỹ đã có cuộc họp đột xuất để nắm lại tình hình tham gia BHYT của học sinh (HS) tại các trường học trên địa bàn huyện, đồng thời đề ra giải pháp đạt 100% HS tham gia BHYT trong năm học 2017-2018.

          Tính đến hết ngày11/09/2017, tỷ lệ HS tham gia BHYT trên địa bàn huyện Long Mỹ đạt 84,55%. Nhìn chung, tỷ lệ tham gia BHYT HS trên địa bàn huyện vẫn còn thấp hơn so với kế hoạch đã đề ra, để phấn đấu đạt 100% HS tham gia BHYT, Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện tốt những nội dung sau:

          Một là, ngành BHXH phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nội dung: Giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh đối với từng trường; đưa tiêu chí về tỷ lệ HS tham gia BHYT là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của trường; đảm bảo đến hết năm 2017 đạt 100% HS tham gia BHYT; thực hiện thu BHYT HS đảm bảo đúng quy định.

          Hai là, các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT đến HS và các bậc phụ huynh. Đề nghị Hội Phụ huynh học sinh các trường; các tổ chức Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của HS và phụ huynh về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT HSSV từ đó tích cực tham gia để chăm sóc sức khỏe cho con em mình.

          Ba là, tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra về thực hiện chính sách BHYT HSSV của các cơ sở giáo dục, chấn chỉnh kịp thời những đơn vị chưa thực hiện tốt công tác BHYT HS trong năm học, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị điển hình trong công tác thực hiện BHYT HS.

          Tin rằng với sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, huyện Long Mỹ sẽ sớm đạt tỷ lệ 100% HS tham gia BHYT. /.


Ông Nguyễn Hoàng Phương- Phó Giám Đốc BHXH huyện Long Mỹ báo cáo tình hình thực hiện công tác BHYT HS tại các trường trên địa bàn

Hữu Sự - BHXH huyện Long Mỹ

Trở về


Các Tin Khác :
Chuẩn bị giao lưu trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (12-12-2017)
Những ngày cuối năm 2017: Tập trung, quyết liệt thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ (12-12-2017)
Vị Thủy: Thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên (28-11-2017)
Thị xã Ngã Bảy: tập trung triển khai nhiệm vụ thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 (28-11-2017)
Xã Đông Phước A, điểm sáng trong công tác vận động bảo hiểm y tế toàn dân của huyện Châu Thành (28-11-2017)
BHXH huyện Châu Thành A: Tham gia cùng Đoàn giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT (22-11-2017)
Tổng kết thí điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng Thẻ chi trả điện tử (17-11-2017)
Vị Thanh: Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kê khai, rà soát cấp mã số bảo hiểm xã hội (10-11-2017)
Hệ thống CNTT Ngành BHXH: Bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính Ngành BHXH (2-11-2017)
Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Công an tỉnh Hậu Giang (25-10-2017)
Tích cực hoàn thiện việc cấp mã số bảo hiểm xã hội (25-10-2017)
Lên đầu trang