HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất phương án sử dụng 20% kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết năm 2015Ngày đăng: 10-4-2017 Tăng giảm cỡ chữ: A+ Reset A-

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 436/UBND-KGVX về việc sử dụng 20% kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết năm 2015. Theo đó, UBND tỉnh đã thống nhất phương án sử dụng 20% kinh phí chưa sử dụng hết năm 2015, tương đương với số tiền là 7.923.240.832 đồng sẽ được sử dụng vào những nội dung sau trong năm 2017:

- Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng thuộc Hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (N2) “ đang mắc các bệnh hiểm nghèo” trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền khoảng: 613.542.600 đồng.

 - Hỗ trợ 20% mức đóng cho học sinh, sinh viên (không có thẻ hoặc hết hạn thẻ từ ngày 01/7/2017) trên địa bàn tỉnh mua thẻ BHYT (thẻ có giá trị từ ngày 01/7/2017- ngày 31/12/2017) theo đề xuất của BHXH tỉnh, với số tiền khoảng: 3.930.135.660 đồng

- Hỗ trợ quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo do Sở Y tế quản lý với tổng số tiền là: 500.000.000 đồng

- Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, với tổng số tiền là: 2.879.562.572 đồng; 

Đồng thời, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở: Tài chính, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội và Giám đốc BHXH tỉnh triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Huyền Ngân

Trở về


Các Tin Khác :
Bộ Y tế: Chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị, đặt máy tại các cơ sở y tế công lập (4-8-2017)
Châu Thành A: Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo (1-8-2017)
Đại hội điểm Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Hậu Giang lần thứ V, Nhiệm kỳ 2017-2022 (18-7-2017)
KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC THU HỒI NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (22-12-2016)
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI 2006 (12-12-2016)
CHÂU THÀNH: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ (23-11-2016)
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Long Mỹ (26-10-2016)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NGÃ BẢY (20-10-2016)
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm (17-10-2016)
Tăng cường triển khai các biện pháp nâng cao tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (21-9-2016)
Lên đầu trang