HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất phương án sử dụng 20% kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết năm 2015Ngày đăng: 10-4-2017 Tăng giảm cỡ chữ: A+ Reset A-

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 436/UBND-KGVX về việc sử dụng 20% kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết năm 2015. Theo đó, UBND tỉnh đã thống nhất phương án sử dụng 20% kinh phí chưa sử dụng hết năm 2015, tương đương với số tiền là 7.923.240.832 đồng sẽ được sử dụng vào những nội dung sau trong năm 2017:

- Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng thuộc Hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (N2) “ đang mắc các bệnh hiểm nghèo” trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền khoảng: 613.542.600 đồng.

 - Hỗ trợ 20% mức đóng cho học sinh, sinh viên (không có thẻ hoặc hết hạn thẻ từ ngày 01/7/2017) trên địa bàn tỉnh mua thẻ BHYT (thẻ có giá trị từ ngày 01/7/2017- ngày 31/12/2017) theo đề xuất của BHXH tỉnh, với số tiền khoảng: 3.930.135.660 đồng

- Hỗ trợ quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo do Sở Y tế quản lý với tổng số tiền là: 500.000.000 đồng

- Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, với tổng số tiền là: 2.879.562.572 đồng; 

Đồng thời, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở: Tài chính, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội và Giám đốc BHXH tỉnh triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Huyền Ngân

Trở về


Các Tin Khác :
Thị xã Ngã Bảy: 88% người lao động được nhận sổ BHXH trong năm 2017 (8-2-2018)
Châu Thành A: Tổ chức sơ kết 10 tháng đầu năm 2017 về thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân (22-11-2017)
Ban nữ công Công đoàn khối sự nghiệp huyện Vị Thủy họp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức của ngành nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (25-10-2017)
Bộ Y tế: Chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị, đặt máy tại các cơ sở y tế công lập (4-8-2017)
Châu Thành A: Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo (1-8-2017)
Đại hội điểm Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Hậu Giang lần thứ V, Nhiệm kỳ 2017-2022 (18-7-2017)
KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC THU HỒI NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (22-12-2016)
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI 2006 (12-12-2016)
CHÂU THÀNH: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ (23-11-2016)
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Long Mỹ (26-10-2016)
Lên đầu trang